Zadavatelem microsite je firma ArtepGeo s.r.o.


Geologický a hydrogeologický průzkumSpolečnost ArtepGeo s.r.o. provádí geologické a hydrogeologické průzkumy všech staveb.

Jedná se o posouzení základových poměrů pro:
- rodinné domy
- dopravní stavby
- průmyslové stavby.

Technické práce společnost provádí v závislosti na stavbě pomocí:
- kopaných sond
- strojních rýh
- jádrových vrtů.

Dále zajišťuje odběr a laboratorní rozbor vzorků:
- zemin
- hornin
- podzemních vod.

Hydrogeologické průzkumy provádí pro vrtané study, kde je proveden průzkumný vrt, vystrojení a čerpací zkouška. Dále pro zásak dešťových vod.

Společnost provádí statické a dynamické zatěžovací zkoušky pro kontrolu:
- zhutnění násypů
- stavebních plání
- podloží vozovek.

ArtepGeo je schopna nabídnout kompletní geologické služby pro všechny druhy staveb.

Geotechnický dozor při stavbě násypů, zářezů, základových jam, přebírky základové spáry, monitoring.

Bližší informace naleznete na webových stránkách viz odkaz níže.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Společnost ArtepGeo s.r.o. se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě nabízí odborné konzultace a poradenství v oblasti geotechniky, návrhy podloží, posouzení projektů či geotechnický dozor.


Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Provádíme geologický průzkum podloží před výstavbou nebo rekonstrukcí budov a silnic v Praze i po celé ČR. Neriskujte nebezpečný sesuv či posun půdy pod budovou nebo komunikací a objednejte si služby našich odborníků z ...


Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha -  do hloubky cca 30 m

Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha - do hloubky cca 30 m

Společnost ArtepGeo s.r.o. spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách.
>
>