Zadavatelem microsite je firma Kanonie premonstrátů v Nové ŘíšiSprávce farností premonstrátů na Jihlavsku, bohoslužby a výuka náboženství

Komentované prohlídky kláštera a knihovny, expozice a exempláře, udělování svátostí křtu, prvního svatého přijímaní, biřmování. Aktivity pro děti v podobě táborů, víkendových pobytů.Chcete se dozvědět detaily o životě řeholníků v Čechách a na Moravě? Uchvacují Vás krásné historické knihovny plné vzácných exemplářů? Neváhejte navštívit náš klášter v Nové Říši.
Jakožto řeholníci, sídlíme v klášteře Panny Marie v Nové Říši již stovky let a písemně je pak doložen v roce 1248. Jsme správci farností jak přiléhajících ke klášteru, tak také odlehlých. V současnosti má naše kanonie 7 členů se slavnými sliby a 1 klerika. Kněží zde dodržují apoštolský způsob života.
Spojovací chodbou je náš klášter spojen s kostelem sv. Petra a Pavla. I tento kostel je známým turistickým cílem. Dále se zde nachází rozsáhlá knihovna, jejíž základy byly položeny až po přeměně kláštera z ženského na mužský v roce 1641 a dnes čítá na 25 tisíc svazků. Nelze opomenout ani křížovou cestu Františka Bílka a Viktora Förstra. Mimo pořádání pravidelných bohoslužeb a správy objektu nabízíme návštěvníkům také komentované prohlídky celého areálu kláštera a přilehlého okolí. Jsou pro vás nachystané expozice, obrazárna nebo klenotnice.
Těšíme se na Vaši návštěvu na adrese U Kláštera 1, 588 65 Nová Říše.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY