Zadavatelem microsite je firma Základní škola Sokolov, Švabinského 1702Základní škola Sokolov, poskytovatel toho nejkvalitnějšího vzdělání pro vaše ratolesti

Základní škola Sokolov – to je kompletní zajištění výuky pro 1. a 2. stupeň a mnoho možností rozvoje a volnočasových aktivit pro vaše děti!Mají Vaše děti talent na matematiku, fyziku, chemii či přírodopis? Rádi je přivítáme v naší škole s výukou zaměřenou právě na tyto předměty. V Základní škole Sokolov si zakládáme na tradici pro práci s matematicky a přírodovědecky nadanými dětmi.
Snažíme se být pro školáky i jejich zákonné zástupce atraktivní také tím, že nabízíme možnost studia 3 cizích jazyků, a to anglického, německého a ruského. Vedení školy úzce spolupracuje se zájmovou organizací Mensa ČR, která přispívá k rozvoji inteligence a vyhledávání talentovaných dětí. U nás žáci nebudou strádat ani co se sportovních aktivit týká – mohou využívat víceúčelové hřištěm splňující nejmodernější standardy, vlastní bazén a několik tělocvičen. Nechybí ani nabídka standartních služeb, jako jsou školní jídelna a družina. Děti si navíc můžou vybrat z široké nabídky zájmových kroužků a aktivit.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Základní škola s rozšířenou výukou přírodních věd, Sokolov

Základní škola s rozšířenou výukou přírodních věd, Sokolov

Základní škola v Sokolově s rozšířenou výukou matematiky, přírodních věd, fyziky a chemie, specializované třídy od 6. ročníku, zájmové kroužky, spolupráce s Menzou.