Základní škola, Hradec Králové - bezbariérový přístup Pouchov, keramická dílna, internet

Základní škola, Hradec Králové - bezbariérový přístup Pouchov, keramická dílna, internet, multimediální učebna jazyků, počítačová učebna s dataprojektorem, víceúčelové atletické hřiště.Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně 452

Naše moderní škola poskytuje žákům kompletní základní vzdělání a to I. a II. stupeň povinné školní docházky. Je určena žákům s poruchami učení a pro tělesně postižené žáky, kde máme k dispozici osobní asistentky. Pro imobilní žáky jsme vybaveni bezbariérovým přístupem a schodišťovou plošinou.

Žáci od 1. až do 9. třídy projdou školním vzdělávacím programem ZŠ Hradec Králové - Pouchov. Dostupnost školy je vcelku dobrá, nacházíme se v klidném a příjemném prostředí.

Dětem poskytneme to nejlepší základní vzdělání, kde si osvojí základní činnosti a dovednosti.
Naše Základní škola, Hradec Králové - Pouchov disponuje školní jídelnou, družinou, zájmovými kroužky, učebnou informatiky, keramickou dílnou, tělocvičnou, víceúčelovým hřištěm, tenisovými kurty, kioskem a novou pergolou "Učebna v přírodě".

Jsme tu pro žáky, kteří mají zájem vzdělávat se u nás Základní škola, Hradec Králové - Pouchov, K Sokolovně 452.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY