Zadavatelem microsite je firma Základní škola Vysoké MýtoZákladní škola, družina i pro děti ve 4. a 5. ročníku Vysoké Mýto, enviromentální výchova, kroužky

Základní škola, družina i pro děti ve 4. a 5. ročníku Vysoké Mýto, enviromentální výchova, zájmové kroužky, zkušení pedagogové, dostupnost v centru města, budova družiny s vlastní zahradou.Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace

Naše moderní škola poskytuje žákům kompletní základní vzdělání a to I. a II. stupeň povinné školní docházky. Žáci od 1. až do 9. třídy projdou perfektní přípravou pro přijetí na další středoškolské nebo učňovské vzdělání a také budoucí úspěšné životní uplatnění. Dostupnost školy v centru města.

Dětem poskytneme to nejlepší základní vzdělání, kde si osvojí základní činnosti a dovednosti. Nabízíme výuku povinných i nepovinných předmětů včetně enviromentální výchovy.
Naše Základní škola Javornického ve Vysokém Mýtě disponuje školní jídelnou, družinou, zájmovými kroužky, návštěvy plaveckého bazénu.

Jsme tu pro žáky, kteří mají zájem vzdělávat se u nás Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY