Microsite byla vložena dne:24.06.2020
ID microsite: 160187, počet zhlédnutí:  47

Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, škola s družinou a zájmovými kroužky

Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, škola s družinou a zájmovými kroužky, komplexní základní vzdělání, nepovinná výuka náboženství.

Základní škola Štěpánov, okres OlomoucUčebna s interaktivní tabulí, Základní škola Štěpánov, okres OlomoucZákladní škola Štěpánov, okres Olomouc, třída l. stupně

Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Přijímáme žáky pro I. a II. stupeň povinné školní docházky. Dětem poskytneme to nejlepší komplexní základní vzdělání, kde si osvojí základní dovednosti a naučí se číst, psát, počítat, pracovat s technologiemi, cizí jazyky, třídit odpad a logicky myslet. Nabízíme výuku povinných i nepovinných předmětů.

Naše Základní škola ve Štěpánově disponuje školní jídelnou, družinou, zájmovými kroužky, interaktivními učebnami, tělocvičnou, počítačovou učebnou, kuchyňkou nebo posilovnou.

Jsme tu pro žáky, kteří mají zájem vzdělávat se u nás Základní škola Štěpánov, okres Olomouc.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY