Zadavatelem microsite je firma Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o.Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Základní vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, ADHD, individuální vzdělávací plán pro každého na ZŠ Pohodová v Ostravě.Pokud má Vaše dítě specifickou poruchu učení a chování zapište jej do základní školy, která přihlíží k jeho individualitě. Klasická základní škola mnohdy není vybavena pomůckami a odbornými a speciálními pedagogy vhodnými pro tyto děti. Zvolte proto naši Základní POHODOVOU školu v Ostravě.
Jsme základní devítiletá škola, která vzdělává žáky s SPU a ADHD. Velký důraz klademe na individuální přístup, který zajišťujeme skrze menší počet žáků ve třídě a to maximálně 12.
Díky úzké spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a individuálnímu vzdělávacímu plánu pro každého, žáci snáze zvládají výuku a dosahují tak lepších výsledků.
Nabízíme také řadu mimoškolních aktivit, výletů, exkurzí a tvoření.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY