Microsite byla vložena dne:15.06.2020
ID microsite: 160108, počet zhlédnutí:  80
Zadavatelem microsite je firma

Základní škola, Ostrava-Výškovice, s.r.o.

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Základní vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování, ADHD, individuální vzdělávací plán pro každého na ZŠ Pohodová v Ostravě.

Základní Pohodová škola, Ostrava, pro žáky se specifickými poruchami učeníIndividuální učební plán a specializovaní pedagogové na ZŠ OstravaMimoškolní aktivity, výlety a individuální přístup

Pokud má Vaše dítě specifickou poruchu učení a chování zapište jej do základní školy, která přihlíží k jeho individualitě. Klasická základní škola mnohdy není vybavena pomůckami a odbornými a speciálními pedagogy vhodnými pro tyto děti. Zvolte proto naši Základní POHODOVOU školu v Ostravě.
Jsme základní devítiletá škola, která vzdělává žáky s SPU a ADHD. Velký důraz klademe na individuální přístup, který zajišťujeme skrze menší počet žáků ve třídě a to maximálně 12.
Díky úzké spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a individuálnímu vzdělávacímu plánu pro každého, žáci snáze zvládají výuku a dosahují tak lepších výsledků.
Nabízíme také řadu mimoškolních aktivit, výletů, exkurzí a tvoření.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY