Vysokoškolské vzdělávání na divadelní a hudební fakultě JAMU v Brně

Vysokoškolské studium uměleckých oborů na divadelní a hudební fakultě, mezinárodní spolupráce s organizacemi i školami - Janáčkova akademie múzických umění v Brně.Neváhejte a splňte si svůj životní sen. Studujte u nás a získejte hodnotné vzdělání v oborech dramatické a hudební tvorby. Budete se potkávat s renomovanými pedagogy a vynikajícími českými i zahraničními umělci.
Studium VŠ pro všechny umělecky nadané! U nás na Janáčkově akademii múzických umění v Brně rozvineme tvůj talent k dokonalosti. Vyber si svůj obor na divadelní nebo hudební fakultě. Zvol si z velké škály oborů v rámci bakalářského, magisterského nebo doktorského studia. Studium u nás je zábava. Můžeš vystupovat na koncertech, mezinárodních soutěžích i jiných představeních. Hudební fakulta JAMU je členem mezinárodních organizací, proto máš možnost studovat i v zahraničí. Mezinárodní zapojení divadelní fakulty v rámci programu Erasmus+ zkvalitňuje výukový proces a zvyšuje kredit našich absolventů. Neváhej a přihlas se k nám. Zajišťujeme profesionalitu v každém z oborů. Pokud chceš patřit k nejlepším, studuj JAMU.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Janáčkova akademie múzických umění v Brně, bakalářský a magisterský ...

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, bakalářský a magisterský ...

Janáčkova akademie múzických umění má za sebou, více jak sedmdesátiletou historii, která zformovala již několik generací vynikajících umělců.