Zadavatelem microsite je firma Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.Výzkum, ústav přístrojové techniky, mikroskopie Brno, magnetická rezonance, mikroanalýza

Výzkum, ústav přístrojové techniky, mikroskopie Brno, magnetická rezonance, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, speciální technologie, konstrukce vědeckých přístrojů, koherenční optika.Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Brno

Jsme veřejná výzkumná instituce, která dle zákona provádí výzkum speciální přístrojové techniky a tím přispívá k využití získaných poznatků a zajišťuje celkovou infrastrukturu výzkumu.

Hlavní oblastí výzkumu je například měření a zpracování biosignálů, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, lasery, magnetická rezonance, konstrukce vědeckých přístrojů a jejich částí, zdokonalování a využití speciálních technologií.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Brno se snaží přispívat k vyšší vzdělanosti, využití výsledků výzkumu v praxi, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace. Dále se také zabýváme vydáváním věděckých publikací pro vysoké školy a zahraniční instituty.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY