Microsite byla vložena dne:29.05.2020
ID microsite: 159961, počet zhlédnutí:  62

Výzkum a péče o krajinu, výzkum okrasného zahradnictví Praha, ochrana přírody, ekologie krajiny

Výzkum a péče o krajinu, výzkum okrasného zahradnictví Praha, ochrana přírody, ekologie krajiny a lesa, biomonitoring, environmentální rizika, biologická rizika.

Výzkum a péče o krajinu, výzkum okrasného zahradnictví PrahaVýzkum a péče o krajinu, ochrana přírody PrahaVýzkum a péče o krajinu, ekologie krajiny

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Praha je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou dle zákona Ministerstvem životního prostředí ČR. Výzkumný institut v Průhonicích je pověřen výzkumem všech typů krajiny a souvisejících environmentálních rizik, výzkumu biologické rozmanitosti a její ochrany, odborné podpory ochrany přírody a péče o krajinu a výzkumu v oblasti okrasného zahradnictví.

Služby Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasného zahradnictví:

Výzkum
Dendrologická zahrada Průhonice
Prodej rostlin
Vzdělávací a informační centrum Floret
Oborné posudky a poradenství


SOUVISEJÍCÍ MICROSITE
Výzkum v rostlinné výrobě, šlechtění a výživa plodin, poradenství a vedení seminářů

Výzkum v rostlinné výrobě, šlechtění a výživa plodin, poradenství a ...

Potřebujete poradit v oblasti pěstování plodin, určit choroby a škůdce rostlin či provést analýzu půdy? V těchto otázkách Vám pomůže a poradí náš Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Jsme největším pracovištěm v České republice aplikovaného výzkumu, které se zaměřuje především na rostlinnou výrobu. Provádíme výzkum v oborech systémů ...

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Výzkum, ústav přístrojové techniky, mikroskopie Brno, magnetická rezonance, mikroanalýza

Výzkum, ústav přístrojové techniky, mikroskopie Brno, magnetická ...

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Brno Jsme veřejná výzkumná instituce, která dle zákona provádí výzkum speciální přístrojové techniky a tím přispívá k využití získaných poznatků a zajišťuje celkovou infrastrukturu výzkumu. Hlavní oblastí výzkumu je například měření a zpracování biosignálů, elektronová mikroskopie a mikroanalýza, ...

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Výzkum, reprodukce hospodářských zvířat Praha, genetika, šlechtění, biotechnologie, etologie

Výzkum, reprodukce hospodářských zvířat Praha, genetika, šlechtění, ...

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha Veřejná výzkumná instituce se zabývá výzkumem biologických a biotechnologických základů chovu hospodářských zvířat. Zejména provádíme základní i aplikovaný výzkum zaměřený na inovace a praktické využití poznatků v chovech hospodářských zvířat. Výzkumná oblast je zaměřena na genetiku a šlechtění ...

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. VÚŽV
Výzkum v oblasti českého národního jazyka Praha, jazyková poradna, dialektologické oddělení

Výzkum v oblasti českého národního jazyka Praha, jazyková poradna, ...

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Praha Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Praha se aktivně zabývá výzkumem v oblasti českého národního jazyka, jeho současného stavu a historického vývoje a vztahu k jiným jazykům. Vědecký výzkum v oblasti českého jazyka pak dále zkoumá slovní zásobu, gramatickou stavbu, slohovou diferenciaci a výstavbu ...

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Etnologický ústav akademie věd ČR Praha, výzkum, sociální a kulturní antropologie, etnografie

Etnologický ústav akademie věd ČR Praha, výzkum, sociální a kulturní ...

Etnologický ústav akademie věd ČR Praha Jsme vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný vědecký výzkum v oblasti etnologie, v oborech s etnologií bezprostředně souvisejících. Dále provádí vědecký výzkum, poskytuje informační služby, metodologickou pomoc při výzkumech, připravuje expertní analýzy, podílí se na výuce oborových ...

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.