Zadavatelem microsite je firma BOZP a PO Milan KovaříkBezpečnost a ochrana zdraví při práci Praha , BOZP dokumentace, audit, školení v Praze, ČR a EU

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Praha , BOZP dokumentace, pravidelné kontroly BOZP, audit, hodnocení rizik, zpracování pracovních postupů, šetření pracovních úrazů, školení v Praze, ČR a EU.Milan Kovařík - školení a audit BOZP a požární ochrany Praha

Staráme se o bezpečnost zdraví při práci a na pracovištích. Poskytujeme komplexní služby v oblasti BOZP a PO v Praze, ČR a EU podle nejnovějších platných legislativních a souvisejících předpisů. Sledujeme dodržování právních předpisů dle Evropské Unie. Neváhejte oslovit o pomoc naší firmu Milan Kovařík - školení a audit BOZP a požární ochrany Praha.

Služby BOZP a požární ochrany:
Vypracování povinné dokumentace BOZP 
Provádění povinných ročních kontrol BOZP, audit
Vyhledávání, posouzení a hodnocení rizik
Spolupráce při kolaudaci nových staveb
Zpracování pracovních postupů
Provádění kontrol stavu BOZP
Bezpečnostní tabulky
Osobní ochranné pracovní prostředky

DALŠÍ MICROSITE FIRMY