Zadavatelem microsite je firma Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.Realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty

Společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. provádí realizace, opravy místní, účelové komunikace, příjezdové, přístupové cesty především v regionu Zlínský kraj.Realizace a opravy veškerých komunikací v regionu Zlínský kraj provádí Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Přijímáme stavební zakázky od právnických, fyzických osob, obcí a měst. Realizujeme místní, účelové komunikace a příjezdové, přístupové cesty i chodníky, parkoviště.

Běžné činnosti:
- na komunikacích - osazení betonových obrubníků, podkladní vrstvy, pokládka asfaltových betonů
- zpevnění příjezdových, přístupových cest, odstavných ploch
- vysprávky vozovek asfaltovým betonem
- čištění komunikací, zimní údržba pro města.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Realizace, opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch

Realizace, opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch

Společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. má působnost v regionu Zlínský kraj - provádí realizace, opravy parkovišť, chodníků, odstavných, manipulačních ploch.


Frézování vozovky frézou Wirtgen, pokládka asfaltu finišery Vogele

Frézování vozovky frézou Wirtgen, pokládka asfaltu finišery Vogele

Společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. provádí frézování vozovky a pokládku asfaltu vlastními stroji - frézou Wirtgen a finišery Vogele. Působí v regionu Zlínský kraj.