Zadavatelem microsite je firma Mateřská škola Boloňská, PrahaMateřská škola Praha 10 s věkově smíšenými třídami, rozvojem tvůrčího myšlení i fantazie

Předškolní vzdělávání se zaměřením na environmentální výchovu poskytuje instituce Mateřská škola Boloňská, Praha. Rozvíjíme u dětí tvůrčí myšlení, fantazii i zájem o experimentování.Předškolní vzdělání s individuálním přístupem zajišťuje Mateřská škola Boloňská, Praha.

Zaměřujeme se na předškolní vzdělávání dětí se zaměřením na environmentální výchovu. Společně s dětmi pracujeme na rozvoji tvůrčího myšlení, fantazie i možnosti experimentování. Děti se vzdělávají ve věkově smíšených třídách, kde se realizují v nejrůznějších zájmových činnostech od těch didaktických přes pracovní, hudební až po ty výtvarné. K tomu všemu dětem umožňujeme dostatek času pro jejich vlastní aktivity, individuální činnosti i spontánní hry. Při naší práci vycházíme primárně z individuálních potřeb každého dítěte, u kterého podporujeme jeho zdravý citový, rozumový a tělesný vývoj.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Mateřská škola Prah 10 s kvalitním předškolním vzděláváním, velkou zahradou se zelení

Mateřská škola Prah 10 s kvalitním předškolním vzděláváním, velkou zahradou se zelení

Rozvoj tvůrčího myšlení, nové originální metody, ale i zábavné činnosti Vaše děti zažijí ve vzdělávací instituci zaměřující se na předškolní vzdělávání, Mateřská škola, Praha 10, Boloňská 313.