Zadavatelem microsite je firma ArtepGeo s.r.o.


Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha - do hloubky cca 30 m

Společnost ArtepGeo s.r.o. spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách.



Využivá dlouholeté tuzemské a zahraniční praktické zkušenosti v pozemním, podzemním a dopravním stavitelství.

Zajištění a vyhodnocení, vypracování:
- geotechnické a hydrogeologické průzkumy
- výpočetní modelová řešení v hydrogeologii
- zpracování, průzkumné podklady pro životní prostředí

Nabídka, poskytované služby:
- konzultace, expertní posudky v oblasti:
- inženýrská geologie
- hydrogeologie
- geotechnický a hydrogeologický průzkum
- geotechnika, geomechanika
- geotechnický monitoring
- výpočet modelových řešení
- zpracování průzkumu pro životní prostředí
- stavebně geologický průzkum a navazující výpočet
(AutoCAD, gdBase, FINE)
- stavební činnost
- organizace a řízení geotechnické stavby
- stavební dozor

Vrtné práce a penetrační sondy
- jádrové vrty do 30 m
- odběr technologických vzorků
- jádrové vrtání na sucho průměrů 76 až 220 mm
- monitorovací vrty o průměru výstroje až 220 m

Hydrogeologické vrty
- průměry výstroje 76 - 220 mm

Maloprůměrové vrty:
- do profilu 112 mm pro různé účely (max. délka 5-6 m)
- pomocí lehké vrtné soupravy LSS-15
- možnost vrtání pod elektrickou trakcí v kolejišti

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Společnost ArtepGeo s.r.o. se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě nabízí odborné konzultace a poradenství v oblasti geotechniky, návrhy podloží, posouzení projektů či geotechnický dozor.


Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Provádíme geologický průzkum podloží před výstavbou nebo rekonstrukcí budov a silnic v Praze i po celé ČR. Neriskujte nebezpečný sesuv či posun půdy pod budovou nebo komunikací a objednejte si služby našich odborníků z ...




>
>