Zadavatelem microsite je firma SUDOP BRNO, spol. s r.o.Geodézie - zpracování podkladů v oblasti investiční výstavby a katastru nemovitostí

Jsme společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. zabývající se geodézií a zpracováním podkladů v oblasti investiční výstavby, katastru nemovitostí, mapování a speciálních geodetických prací nejen v Brně.Hledáte profesionála v oboru geodézie?

Jsme společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. zabývající se geodetickou činností nejen pro klienty z Brna.

Naše zkušená geodetická skupina úředně oprávněných zeměměřičských inženýrů se zaměřuje na zpracování podkladů v oblasti mapování a speciálních geodetických prací, jako je:

- tvorba účelových map a plánů, sledování deformací stavby
- zaměření skutečného stavu terénu a budování bodových polí
- měření jeřábových drah, podzemních prostor, sklepů a chodeb
- stavební pasport historických objektů s nepravidelným půdorysem

Také zajistíme podklady v oblasti investiční výstavby, a to:

- zaměření stávajícího a skutečného stavu stavby pro projektanty
- určování vytyčovacích sítí a vytyčení stavebních objektů

U katastru nemovitostí provádíme digitalizaci, scanovaní a vektorizaci podkladů, vyhotovení geometrických plánů pro oddělení pozemků, zajištění výpisu a informací z katastru nemovitostí a zpracování výkupních elaborátů pro předběžná jednání s vlastníky konkrétních pozemků.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Profesionální zajištění inženýrské činnosti nejen pro liniové dopravní ...

Profesionální zajištění inženýrské činnosti nejen pro liniové dopravní ...

O profesionální zajištění inženýrské činnosti pro liniové dopravní stavby se vám postará naše firma firma SUDOP BRNO, spol s.r.o.. Disponujeme letitými zkušenostmi v oboru a širokým spektrem služeb.


Projekce železničních sítí, tramvajových tratí a komunikací

Projekce železničních sítí, tramvajových tratí a komunikací

Projekce železničního svršku, spodku, nástupišť, přejezdů, vlečkových kolejišť, tramvajových tratí, zpevněných ploch, křižovatek, odvodnění realizuje společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o.