Zadavatelem microsite je firma INSTA CZ s.r.o.Komplexní výstavba, rekonstrukce vodohospodářských a inženýrských staveb

Komplexní výstavbu a rekonstrukci vodohospodářských a inženýrských staveb realizuje spolehlivý dodavatel INSTA CZ s.r.o. Součástí dodávek je i projektová dokumentace.Bohaté zkušenosti v oblasti výstavby a rekonstrukce vodohospodářských a inženýrských staveb má společnost INSTA CZ s.r.o.
Provádíme kompletní realizaci, výstavbu a rekonstrukci kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod. Realizujeme také výstavbu a rekonstrukci pozemních komunikací, mostů a podchodů, parkovacích a odstavných ploch, cyklostezek, zpevněných ploch, pokládky živičných povrchů. Revitalizujeme náměstí, sídliště a jiné veřejné plochy.
Provádíme rekonstrukci sportovních areálů s umělými povrchy, výrobu a montáž sportovních konstrukcí na venkovní sportoviště a do tělocvičen.

Máme odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti v oboru inženýrských sítí, pozemních komunikací a vodohospodářských služeb.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY