Microsite byla vložena dne:15.12.2019
ID microsite: 155705, počet zhlédnutí:  54
Zadavatelem microsite je firma

Integrační centrum Zahrada v Praze 3

Denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením, pedagogická i rehabilitační péče

Komplexní péči o děti s mentálním a pohybovým postižením zajišťuje Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Žižkov. Usilujeme o maximální rozvoj postižených dětí po stránce sociální i osobnostní.

Denní stacionář pro děti s kombinovaným postiženímPéče o děti s mentálním a pohybovým postiženímKaždodenní péče o postižené děti, moderní terapie i způsoby léčby

Péči o děti s kombinovaným postižením zajišťuje společnost
Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Žižkov.

V našem denním stacionáři se staráme o děti s mentálním a pohybovým postižením, jež vyžadují každodenní péči. Společně s rodiči a odborníky těmto dětem zajišťujeme individuální pedagogickou a rehabilitační péči doplněnou navíc o další druhy terapie a způsoby léčby. Usilujeme o maximální rozvoj dětí v oblastech pohybu, sociální interakce i komunikace s okolním světem. V rámci naší instituce pořádáme řadu společenských akcí, jako je mikulášská snídaně, dýňový den či každoroční pálení čarodějnic.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
, Dětské domovy
Služby