Denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením, pedagogická i rehabilitační péče

Komplexní péči o děti s mentálním a pohybovým postižením zajišťuje
Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Žižkov. Usilujeme o maximální rozvoj postižených dětí po stránce sociální i osobnostní.


Denní stacionář pro děti s kombinovaným postižením
Péči o děti s kombinovaným postižením zajišťuje společnost
Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Žižkov.

V našem denním stacionáři se staráme o děti s mentálním a pohybovým postižením, jež vyžadují každodenní péči. Společně s rodiči a odborníky těmto dětem zajišťujeme individuální pedagogickou a rehabilitační péči doplněnou navíc o další druhy terapie a způsoby léčby. Usilujeme o maximální rozvoj dětí v oblastech pohybu, sociální interakce i komunikace s okolním světem. V rámci naší instituce pořádáme řadu společenských akcí, jako je mikulášská snídaně, dýňový den či každoroční pálení čarodějnic.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Denní stacionář pro postižené děti Praha, rehabilitační péče, ošetřovatelská činnost, vzdělávání

Denní stacionář pro postižené děti Praha, rehabilitační péče, ošetřovatelská činnost, vzdělávání
Denní stacionář pro postižené děti v Praze poskytuje komfortní pečovatelský servis a nezbytnou zdravotní péči.
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA Integrační centrum Zahrada v Praze 3
WEBOVÁ STRÁNKA
Integrační centrum Zahrada v Praze 3
www.iczahrada.cz
Adresa

Adresa

U zásobní zahrady 2445/8
Praha 3 - Žižkov 130 00

info@iczahrada.cz
+420 222 584 841


Najdete nás také zde:

FacebookARES
captcha