Zadavatelem microsite je firma Ing. Pavel TučekGeodetické a zeměměřičské práce, vytyčování hranic pozemků, geometrické plány, Brno

Zaměření pozemků a další geodetické úkony provádí společnost s bohatými zkušenostmi Ing. Pavel Tuček z Brna Tuřany. Zajistíme veškeré pozemkové práce, inženýrské sítě i podklady pro projektanty.


Služby profesionálního geodeta poskytuje firma
Ing. Pavel Tuček v Brně Tuřany.

Provádíme kompletní geodetické a zeměměřičské práce včetně dalších činností, které jakýmkoli způsobem souvisí s katastrem nemovitostí i stavební dokumentací. Zaměřujeme se především na vytyčování hranic pozemků, zpracovávání geometrických plánů a projektování pozemkových úprav. Aktivně spolupracujeme s řadou projektantů, kterým dodáváme potřebné podklady pro návrh a uskutečnění daných stavebních záměrů. Oplýváme bohatými zkušenostmi v oblasti vkladů a zápisů na katastrálním úřadě včetně jejich evidence. Součástí našich služeb je odborné poradenství ve věci vyznačování a zpřesňování hranic pozemků.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Geodetické a zeměměřičské práce, vyhotovení geometrických plánů, Brno

Geodetické a zeměměřičské práce, vyhotovení geometrických plánů, Brno

Geodetické a zeměměřičské práce, vyhotovení geometrických plánů při prodeji pozemků, zápisu dostavěné budovy do katastru a ke kolaudaci provádí společnost Ing. Pavel Tuček – GEOkomplex, Brno.


Poradenství v oblasti zápisu nemovitostí na katastru, geodetické ...

Poradenství v oblasti zápisu nemovitostí na katastru, geodetické ...

Poradenství v oblasti zápisu nemovitostí na katastru, zaměření pozemků a budov, vyhotovení geometrického plánu a kompletní geodetické služby poskytuje společnost Ing. Pavel Tuček – GEOkomplex, Brno.


Geodézie, vytyčování pozemků, staveb, projektování pozemkových úprav, ...

Geodézie, vytyčování pozemků, staveb, projektování pozemkových úprav, ...

Geodézie, zeměměřičské práce, vytyčování pozemků, staveb, inženýrských sítí, projektování pozemkových úprav zajišťuje společnost Ing. Pavel Tuček – GEOkomplex, Brno – Tuřany.