Zadavatelem microsite je firma AGRO ŽLUNICE, a.s.Živočišná a rostlinná výroba, ovocnářství, chov skotu, výroba mléka Žlunice

Rostlinné plodiny, chutné mléko i šťavnaté ovoce zajišťuje společnost AGRO ŽLUNICE, a.s. z obce Žlunice v okresu Jičín. Pěstujeme a dodáváme přírodní produkty té nejvyšší kvality.Zdravé a voňavé výrobky až na Váš stůl dodává společnost
AGRO ŽLUNICE, a.s. v okresu Jičín.

Zaměřujeme se na rostlinnou a živočišnou výrobu včetně ovocnářství. Na téměř dvou tisících hektarech pěstujeme základní polní plodiny, jako jsou pšenice ozimá, řepka, cukrovka, ječmen jarní a hrách. Současně pěstujeme také plodiny pro krmné účely, tedy kukuřici a různé druhy pícnin. V oblasti ovocnářství se specializujeme primárně na produkci jablek a švestek, jejichž stromy každoročně opilují naše vlastní včely. Z živočišné výroby se naopak soustředíme na produkci chutného mléka a hovězího skotu, který si chováme na vlastních pastvách. Zabýváme se odchovem vlastních telat, jalovic i býků.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Rostlinná a živočišná výroba, chov hovězího dobytka, produkce mléka a výroba medu

Rostlinná a živočišná výroba, chov hovězího dobytka, produkce mléka a výroba medu

Kvalitní polní plodiny, chutné ovoce z vlastních sadů či hovězí maso s produkcí kravského mléka Vám zajistí společnost AGRO ŽLUNICE, a.s. Vyrábíme produkty té nejvyšší kvality.