Zadavatelem microsite je firma Genexone s.r.o.Testy určení pohlaví ptáků, diagnostika virových infekcí a chlamydií u ptactva

Společnost Genexone s.r.o. zajišťuje testy určování pohlaví ptáků, diagnostiku virových infekcí a chlamydií u ptáků letců a běžců.Společnost Genexone s.r.o. poskytuje služby v oblasti genetiky. Testujeme ptactvo na určení pohlaví, určování rodičovství u ptactva. Provádíme diagnostiku virových infekcí a chlamydií u ptactva.
Zabýváme se DNA diagnostikou v oblasti nehumánního genomu - pohlaví u ptactva, diagnostiku vybraných patogenů, geneticky podmíněné choroby u chovných i domácích zvířat, identifikační analýzy.

Extrahumánní genom:
- testy určení pohlaví ptáků letců a běžců pomocí analýzy DNA v genech CHD-W a CHD-Z metodou PCR
- určení ptačího genetického profilu analýzou DNA - test příbuzenství u papoušků (rod Ara, Amazoňan) a poštovních holubů
- určování rodičovství u ptactva – parentita

Diagnostika virových infekcí ptáků:
- Avian polyomavirus
- Cirkoviróza PBFD
Přímá DNA diagnostika chlamydií u ptáků:
- jedná se o onemocnění způsobené bakterií Chlamydophila psittaci.

Naše laboratoř vyšetřila již tisíce vzorků u desítek druhů např. papoušci, sovy, holubi, loskutáci, krkavci atd.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Testování genetického původu, DNA, původ maternální a paternální linie

Testování genetického původu, DNA, původ maternální a paternální linie

Testování genetického původu, testy DNA a zjišťování původu maternální a paternální linie zajišťuje firma Genexone s.r.o. z Olomouce. Poskytujeme služby a vyšetření v oblasti genetiky.