Microsite byla vložena dne:16.10.2019
ID microsite: 151157, počet zhlédnutí:  5
Zadavatelem microsite je firma

FARMA CHVALŠINY, s.r.o.

Farma Chvalšiny, ekologické zemědělství, chov hovězího dobytka, rostlinná produkce

Organickým zemědělstvím s etičtějším přístupem k chovaným zvířatům se zabývá FARMA CHVALŠINY, s.r.o. z okresu Český Krumlov. Farmaříme s ohledem na životní prostředí i zdraví lidí.

Aktivní zemědělskou činností se zabývá FARMA CHVALŠINY, s.r.o. u Českého Krumlova.

Centrem našeho zájmu je ekologické zemědělství, které se projevuje jak v organickém a zeleném hnojení, tak šetrném obdělávání půdy a v neposlední řadě v pěstování a pastvě dobytka na zdravé půdě. Zaměřujeme se na rostlinnou i živočišnou produkci, především na chov skotu, kterému se snažíme zajistit přirozené životní podmínky i vhodné krmivo pocházející z vlastní produkce. Při farmaření bereme ohled nejen na chovaná zvířata, ale celkovou ochranu životního prostředí. V rámci organického zemědělství usilujeme o maximální rozmanitost přírodních a živočišných druhů.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY