Zadavatelem microsite je firma ArtepGeo s.r.o. Geotechnický monitoring PrahaStatická zatěžovací zkouška deskou, Praha - polní zkušebnictví

Statická zatěžovací zkouška, polní zkušebnictví, zjištění míry zhutnění, kontrolu únosnosti zeminy, pláně a konstrukčních vrstev realizuje ArtepGeo s.r.o., Praha.Realizujete výstavbu budovy, silnice či mostu? Téměř při každé výstavbě je zapotřebí provést inženýrskogeologický průzkum spolu s doplňujícími zkouškami a měřením. Tento komplex polního zkušebnictví pro Vás zajistí naše společnost ArtepGeo s.r.o. - geotechnický monitoring Praha.
Vykonáváme zkoušky statického zatížení, při kterých zjišťujeme míru zhutnění a stanovujeme hodnoty deformačních parametrů zemní pláně či základových patek. Provádí se pro kontrolu únosnosti zeminy a zhutnění násypů či konstrukčních vrstev. Statická zatěžovací zkouška deskou je realizována s protizátěží a trvá přibližně 40 minut.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Geotechnický monitoring Praha – odhad vývoje a návrh ochranných opatření

Geotechnický monitoring Praha – odhad vývoje a návrh ochranných opatření

Odborníci ze společnosti ArtepGeo s.r.o. se sídlem v Praze nabízí své služby geotechnického monitoringu s cílem odhadu dalšího vývoje sledovaného prostředí a návrhu vhodných opatření.


Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha -  do hloubky cca 30 m

Hydrogeologické - průzkumné, jádrové vrty Praha - do hloubky cca 30 m

Společnost ArtepGeo s.r.o. spolupracuje na silničních a mostních stavbách v České republice, občanské a účelové výstavbě a dále při pozemních i podzemních stavbách.


Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Geotechnika Praha – odborné konzultace a poradenství

Společnost ArtepGeo s.r.o. se sídlem v Praze a pobočkou v Ostravě nabízí odborné konzultace a poradenství v oblasti geotechniky, návrhy podloží, posouzení projektů či geotechnický dozor.


Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Geologický průzkum pro stavby Praha – kontrola podloží budov a silnic

Provádíme geologický průzkum podloží před výstavbou nebo rekonstrukcí budov a silnic v Praze i po celé ČR. Neriskujte nebezpečný sesuv či posun půdy pod budovou nebo komunikací a objednejte si služby našich odborníků z ...