Zadavatelem microsite je firma Ing. Jiří Tilhon, Ph.D.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, vzdělávání, školení a semináře v oblasti BOZP a PO

Odborníka na oblast BOZP a s ní spojené certifikace naleznete u firmy
Ing. Jiří Tilhon sídlící v Praze Stodůlkách. Pro Vaše zaměstnance zajistíme školení o bezpečnosti práce i požární ochrany.


Školení a pravidelné semináře pro Vaše pracovníky v oblasti BOZP zajistí společnost Ing. Jiří Tilhon sídlící v Praze ve Stodůlkách.

Specializujeme se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kterou navíc doplňujeme o potřebné certifikace, analýzy a možné prognózy. Zabýváme se primárně odborným vzděláváním zaměstnanců, které informujeme o dodržování zásad BOZP i PO. Aktivně spolupracujeme s Ministerstvem životního prostředí, a to nejen v záležitosti požární ochrany, ale rovněž odpadového hospodářství. Součástí našich služeb je pomoc při posuzování dokumentace prevence ve věci závažných havárií.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY