Základní a mateřská škola v malebném prostředí Českého lesa s moderním vybavením i jídelnou

Malotřídní školu s moderním vybavením naleznete nedaleko Tachova, kde sídlí Základní škola a Mateřská škola Halže, příspěvková organizace. Vzdělání do 5. ročníku v méněpočetných třídách.Kvalitního vzdělání v malotřídní škole se Vám dostane v malé obci u Tachova, kde se nachází Základní škola a Mateřská škola Halže, příspěvková organizace.

Poskytujeme základní vzdělání žákům od 1. do 5. ročníku v méněpočetných malotřídních třídách rodinného typu. Naše škola se nachází v malebném prostředí Českého lesa a své žáky vzdělává podle programu Škola, poznání, rodina, tolerance. V rámci výuky uplatňujeme především prvky činnostního a kooperativního učení, díky kterým jsou naši žáci povětšinu času velmi aktivní. Děti jsou vzdělávané v moderně vybavených třídách, jež jsou maximálně podnětné, útulné a příjemné. Součástí školy je také školní družina, jídelna i tělocvična.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY