Zadavatelem microsite je firma Zemědělské družstvo LipováRostlinná i živočišná výroba s pěstováním obilovin, pícnin a chovem hovězího dobytka

Kvalitní rostlinou produkci i hovězí maso Vám poskytne firma
Zemědělské družstvo Lipová v okresu Prostějově. Na rozsáhlé ploše pěstujeme ječmen, pšenici, žito i pícniny.


Pestrou rostlinnou i živočišnou výrobu vhodnou k dalšímu zpracování Vám každoročně vypěstuje firma Zemědělské družstvo Lipová v Olomouckém kraji.

V rámci rostlinné produkce se věnujeme převážně pěstování obilovin, jako jsou ječmen, pšenice, žito či jednoleté pícniny. Dále se zabýváme chovem hovězího dobytka pro účely jatečního zpracování i na získávání mléka. Veškeré plodiny pěstujeme za pomocí moderních technologií a metod, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí. Důležitou součástí našich prací je pravidelné obhospodařování orné půdy, ať už hnojením, zavlažováním či sklizní.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
>
>
>