Zadavatelem microsite je firma RIVS, s.r.o. vzdělávací agenturaDoškolovací kurzy svařování v ochranné atmosféře, elektrickým obloukem a dalšími metodami

Pro získání další odborné způsobilosti ke svařování probíhají u firmy RIVS s.r.o. v Ostravě doškolovací doplňkové kurzy svařování v ochranné atmosféře, elektrickým obloukem a dalšími metodami.Chtěli by jste rozšířit své znalosti, které jste získali u základního kurzu? Pak přijďte na doškolovací kurz svařování různými metodami na různých materiálech, které pořádá společnost RIVS s.r.o. v Ostravě.

Kurz je určen pro všechny osoby starší 18 let, které jsou zdravotně způsobilé a vlastní „Průkaz odborné kvalifikace svářeče“. Termín přizpůsobíme zákazníkovi, délka kurzu je 2-4 dny. Kurz je zakončen písemným testem z teoretické části a praktickou zkouškou.

Náplň kurzu:
- bezpečnostní předpisy dle norem ČSN
- nauka o materiálech a jejich příprava
- technologie svařování
- zařízení pro svařování
- seznámení s pracovištěm a s zařízením
- praktický výcvik svařování

Metody:
- svařování elektrickým obloukem vysokolegovaných austenitických ocelí - ZK 111 8  
- svařování v ochranné atmosféře tavící se elektrodou  - ZK 135 1.1 A ZK 135 6;  CO2 A AR - ZK 131 31;AR - ZK 131 21; Směsných plynů vysokolegovaných austentických ocelí -  ZK 135 8
- svařování trubičkovým drátem
- svařování vysokolegovaných austenitických ocelí netavící se elektrodou v ochranné atmosféře - ZK 141 8
- svařování mědi v ochranné atmosféře ar netavící se elektrodou –  ZK 141 31 
- svařování hliníku v ochranné atmosféře ar netavící se elektrodou -  ZK 141 21 
- svařování automatem pod tavidlem na nerezových ocelích  - ZK 121 8
- řezání kyslíkem  - ZP 311-2 1.1 (D-G 2)
- pájení plamenem - ZK 912  (Z-L)

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Pravidelná školení a opakované přezkoušení elektrikářů dle vyhlášky č. 58/1978 Sb.

Pravidelná školení a opakované přezkoušení elektrikářů dle vyhlášky č. 58/1978 Sb.

Elektro kurz, pravidelné školení a opakované přezkoušení dle vyhlášky č. 58/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice pořádá vzdělávací a poradenská agentura RIVS s.r.o. v Ostravě.


Rekvalifikační kurzy, odborné školení, vzdělávací agentura Ostrava

Rekvalifikační kurzy, odborné školení, vzdělávací agentura Ostrava

Rekvalifikační a vzdělávací kurzy, odborná školení a jazykové kurzy pro začátečníky pořádá poradenská a vzdělávací agentura RIVS, s.r.o. v Ostravě.


Rekvalifikační kurzy - jeřábník, vazač břemen, obsluha VZV, manipulačních vozíků

Rekvalifikační kurzy - jeřábník, vazač břemen, obsluha VZV, manipulačních vozíků

Akreditované dělnické kurzy, školení a rekvalifikace pořádá vzdělávací a poradenská agentura RIVS, s.r.o. v Ostravě, která podpoří Váš osobní i profesionální růst. Lektorský tým má bohaté zkušenosti.