Zadavatelem microsite je firma AWT Rekultivace a.s.Likvidace starých ekologických zátěží, odpady, skládky, recyklace a dekontaminace

Na likvidaci starých ekologických zátěží, na skladování odpadů, recyklaci stavebních odpadů a na dekontaminaci se zaměřuje společnost AWT Rekultivace a.s., Havířov, Ostrava.Hledáte společnost, která má zkušenosti s likvidací ekologických zátěží? Která by se zaměřovala na recyklaci a využití odpadů? Společnost AWT Rekultivace a.s. je specialistou na nebezpečné odpady a na jejich likvidaci.

Zařízení sloužící k likvidaci ekologických zátěží a na využívání odpadů se nachází v prostoru mezi bývalými převýšenými odvaly důlní hlušiny Centrálního odvalu Zárubek (COZ) v Ostravě. Toto technické zařízení splňuje příslušné normy a předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Naše společnost se zabývá likvidací ekologických zátěží, recyklací, dekontaminací a skladováním odpadů v areálu COZ:

- zneškodňování a využívání odpadů
- zařízení k využití odpadů
- dekontaminační středisko COZ - pro odpady znečištěné ropnými látkami a PAU
- skládka odpadů skupiny S-NO – jedná se o odpady kategorie nebezpečné a ostatní
- zařízení na recyklaci stavebních odpadů

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Zneškodňování, využívání odpadů, dekontaminace, recyklace

Zneškodňování, využívání odpadů, dekontaminace, recyklace

Likvidace ekologických zátěží, rekultivace pozemků, provoz skládky, dekontaminačního střediska, recyklaci stavebních odpadů realizuje AWT Rekultivace a.s., Havířov.
>
>