Zadavatelem microsite je firma Ohřev vody s.r.o.Fotovoltaika s dotací výzva 3 - fotovoltaické systémy pro firmy, program úspory energie

Společnost Ohřev vody s.r.o. Zlín pomůže vyřídit dotace na fotovoltaické systémy pro firmy, v r.2019 je na podzim plánovaná výzva 3 v programu úspory energie. Fotovoltaika s dotací je stále dostupná.Fotovoltaika bude dostupná s dotací i v roce 2019. Na podzim je plánovaná výzva 3 v programu Úspory energie. V lokalitě Zlín, Zlínský kraj se můžete obrátit na společnost Ohřev vody s.r.o. Zlín.

Dodáme návrhy řešení, pomůžeme vyřídit dotaci a také se postaráme o realizace.

Máte možnost čerpat dotace ve výši 35 000 až 100 000, - Kč.
Žadateli mohou být malé, střední i velké podniky.
Základním předpokladem k získání dotace je energetický posudek, z kterého vyplývá, že projekt prokáže úsporu energie !

Je třeba dodržet podmínku, že doba realizace projektu nesmí překročit 2 roky od data přijatelnosti projektu.

Ohledně konzultace nás kontaktujte na tel:777443433.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Sluneční ohřev vody fotovoltaikou - vlastní energie pro vlastní potřebu

Sluneční ohřev vody fotovoltaikou - vlastní energie pro vlastní potřebu

Ohřev vody s.r.o. ze Zlína využívá patentované technologie ohřevu vody fotovoltaickými panely. Firma Vám zajistí komplexní řešení slunečního ohřevu vody, zpracuje Vám návrh a zrealizuje celý projekt.


Dotace na fotovoltaické elektrárny pro domácnosti i firmy, domácí fotovoltaika

Dotace na fotovoltaické elektrárny pro domácnosti i firmy, domácí fotovoltaika

Společnost Ohřev vody s.r.o. ze Zlína Vám vyřídí dotaci na kompletní fotovoltaické elektrárny pro domácnosti i firmy. Dále Vám poskytneme veškeré informace, rady, návrh řešení i samotnou realizaci.
>
>