Projekční kancelář, projektování vodohospodářských staveb

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace vodohospodářských staveb a krajinného inženýrství realizuje projekční kancelář Ing. Jana Řezníková, Děčín.


Potřebujete provést přípojku vody, kanalizace či vybudovat jezírko, rybník, polní cestu? Pro tyto úkony prvně potřebujete mít vypracovanou projektovou dokumentaci. Projekty všech stupňů od studie až po dokumentaci provádění stavby Vám vyhotoví projekční kancelář paní Ing. Jany Řezníkové, která sídlí v Děčíně. Specializujeme se na komplexní služby v oblasti projekce a poradenství vodohospodářských staveb a krajinného inženýrství. Provádí zpracování dokumentace pro výstavbu vodovodů, kanalizací, ČOV, rybníků, nádrží, protipovodňových a protierozních opatření, polních a lesních cest, revitalizaci vodních toků. Zajišťujeme potřebné technické výpočty, geodetické, geologické a biologické průzkumy, zjištění vlastnických vztahů.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Projektování vodohospodářských staveb a krajinné inženýrství Děčín

Projektování vodohospodářských staveb a krajinné inženýrství Děčín

Projektování vodního hospodářství a staveb, projekce krajinného inženýrství, zajištění geodetického zaměření, rozbory zeminy, kompletní služby projekce a inženýringu - Ing. Jana Řezníková Děčín