Zadavatelem microsite je firma E-expert, spol. s.r.o.Program na ochranu ovzduší – vypracování rozptylové studie a odborného posudku

Na zpracování rozptylových studií, odborných posudků, a tvorbou dokumentů zaměřených na ochranu ovzduší se specializuje společnost E-expert, spol. s.r.o. v Praze.Společnost E-expert, spol. s.r.o. v Praze se již dlouhodobě specializuje na zpracování rozptylových studií a na zpracování odborných posudků. Máme tedy bohaté zkušenosti v oblasti ochrany ovzduší.

Naše specializace:
Odborné posudky
– studie přikládající se k žádosti o povolení stavby, umístění nebo provozu zdroje znečišťování ovzduší
- podrobné hodnocení návrhu technického řešení stavby, návrhy emisních limitů, - - porovnávání parametrů
- doporučení zda vydat nebo nevydat požadované povolení

Rozptylové studie pro různé typy zdrojů emisí:
zdroje emisí:
- malé samostatně stojící bodové zdroje (kotelna)
- liniové zdroje (vliv automobilové dopravy)
- plošné zdroje emisí (terénní úpravy)
Vyhodnocujeme jak lokální vlivy posuzovaného zdroje v rámci území do stovek metrů, ale zpracujeme i rozptylové studie pro větší území, například území statutárního města nebo kraje.

Dále zpracováváme:
- Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší pro průmyslová odvětví
- Monitorovací plány
- Programy snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Zpracování, vyřízení žádosti a získání dotace z OPŽP –  operační ...

Zpracování, vyřízení žádosti a získání dotace z OPŽP – operační ...

Díky zkušenostem se zpracováním a vyřízením žádosti operačního programu životního prostředí Vám společnost E-expert spol., s.r.o. v Praze pomůže získat dotaze z OPŽP.


Vypracování posudků vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence – ...

Vypracování posudků vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence – ...

Komplexnímu posouzení a vypracování posudků vlivů staveb na životní prostředí EIA a problematice integrované prevence IPPC se věnuje společnost E-expert, spol. s.r.o. Praha.