Program na ochranu ovzduší – vypracování rozptylové studie a odborného posudku

Na zpracování rozptylových studií, odborných posudků, a tvorbou dokumentů zaměřených na ochranu ovzduší se specializuje společnost E-expert, spol. s.r.o. v Praze.


Ovzduší a klima - rozptylové studie a odborné posudky Praha
Společnost E-expert, spol. s.r.o. v Praze se již dlouhodobě specializuje na zpracování rozptylových studií a na zpracování odborných posudků. Máme tedy bohaté zkušenosti v oblasti ochrany ovzduší.

Naše specializace:
Odborné posudky
– studie přikládající se k žádosti o povolení stavby, umístění nebo provozu zdroje znečišťování ovzduší
- podrobné hodnocení návrhu technického řešení stavby, návrhy emisních limitů, - - porovnávání parametrů
- doporučení zda vydat nebo nevydat požadované povolení

Rozptylové studie pro různé typy zdrojů emisí:
zdroje emisí:
- malé samostatně stojící bodové zdroje (kotelna)
- liniové zdroje (vliv automobilové dopravy)
- plošné zdroje emisí (terénní úpravy)
Vyhodnocujeme jak lokální vlivy posuzovaného zdroje v rámci území do stovek metrů, ale zpracujeme i rozptylové studie pro větší území, například území statutárního města nebo kraje.

Dále zpracováváme:
- Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší pro průmyslová odvětví
- Monitorovací plány
- Programy snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Vypracování posudků vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence – EIA a IPPC

Vypracování posudků vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence – EIA a IPPC
Komplexnímu posouzení a vypracování posudků vlivů staveb na životní prostředí EIA a problematice integrované prevence IPPC se věnuje společnost E-expert, spol. s.r.o. Praha.

Zpracování, vyřízení žádosti a získání dotace z OPŽP – operační program životního prostředí

Zpracování, vyřízení žádosti a získání dotace z OPŽP –  operační program životního prostředí
Díky zkušenostem se zpracováním a vyřízením žádosti operačního programu životního prostředí Vám společnost E-expert spol., s.r.o. v Praze pomůže získat dotaze z OPŽP.
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA E-expert, spol. s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
E-expert, spol. s.r.o.
e-expert.eu
Adresa

Adresa

Na Pankráci 30
Praha 4 140 00

info@e-expert.eu
+420 596 124 070


Najdete nás také zde:

ARES
captcha