Základní škola Jana Wericha – všestranné vzdělání pro nadané i handicapované děti

Základní škola Jana Wericha v Praze 6 je zaměřena na výuku a vzdělání dětí s přihlédnutím k individuálním potřebám každého žáka.Vybrat základní školu pro prvňáčka je zodpovědný krok. Základní škola Jana Wericha, která je na Praze 6, nabízí všem žákům individuální přístup s cílem harmonického vývoje osobnosti jak nadaných dětí, tak dětí s menším handicapem.

Škola je plně vybavena speciálními učebnami, tělocvičnou, knihovnou, učebnou informatiky, disponuje venkovním hřištěm a učebnu pod širým nebem i prostor pro školní družinu.

O výuku žáků Základní školy Jana Wericha v Praze se stará kvalifikovaný učitelský sbor.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Praha 6

Výuka pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Praha 6

Základní škola Jana Wericha v Praze-Řepích se zaměřuje jak na žáky nadprůměrně nadané, tak i na žáky jistým způsobem handicapované. Klademe důraz na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti žáka.


Všestranný a harmonický rozvoj žáka v Základní škole Jana Wericha v Praze

Všestranný a harmonický rozvoj žáka v Základní škole Jana Wericha v Praze

Základní škola Jana Wericha v Praze podporuje všestranný a harmonický rozvoj žáků nadprůměrně nadaných i žáků jistým způsobem znevýhodněných.


Základní škola Praha 6 - výuka respektující speciální vzdělávací potřeby žáků

Základní škola Praha 6 - výuka respektující speciální vzdělávací potřeby žáků

Vybíráte základní školu pro své dítě? Výuka Základní školy Jana Wericha v Praze 6 respektuje potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, handikepem nebo nadprůměrnou inteligencí.