Waldorfská škola, MŠ a ZŠ a příprava pro předškoláky Ostrava

Waldorfská škola pro šťastné děti, MŠ a ZŠ Ostrava s waldorfskou přípravkou pro předškoláky, výuka v epochách, individuální přístup, družina, jídelna, zájmové kroužky.Zvažujete, na jakou základní školu přihlásíte Vaše dítě? Máte to štěstí, že si můžete vybrat i školu se specifickými vlastnostmi a způsobem vzdělávání než je, klasická“ základní škola. V naší Waldorfské základní škole a mateřské škole v Ostravě přistupujeme k dětem individuálně, respektujeme jeho osobnost a potřeby. Vyučování na ZŠ probíhá ve vyučovacích epochách, kde se vyučují hlavní předměty ve dvouhodinových blocích na začátku dne. Pro děti od 3 do 6 let je zřízena MŠ s waldorfskou přípravkou pro předškoláky. Součástí školy je jídelna a družina.
Děti mohou navštěvovat zájmové kroužky jako vědátoři, deskové hry, počítače, čtenářský klub či Rytmix.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Waldorfská základní škola s ochrannou známkou registrovanou v Německu

Waldorfská základní škola s ochrannou známkou registrovanou v Německu

Epochové vyučování a řada zájmových kroužků ve Waldorfské základní a mateřské škole v Ostravě, která spolupracuje s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.