Dětský domov se základní školou, jídelnou a sportovišti na Příbramsku

Dětský domov, základní škola, jídelna, tělocvična, hřiště na Příbramsku, celoroční provoz s komplexní péčí a citlivým přístupem pro děti se zanedbanou výchovou.Pro děti z neúplných rodin či se zanedbanou výchovou byl na Příbramsku v obci Sedlec - Prčice zřízen Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna. Děti a mládež s nařízenou ústavní nebo ochranou výchovou u nás dostávají komplexní výchovně-vzdělávací péči, která je připravuje na samostatný život. Citlivý a individuální přístup k dětem zajišťují učitelé a vychovatelé po celý rok. Dětský domov je koncipován do čtyř dvojdomků, kde je ubytováno 48 dětí. Základní škola má osm tříd se vzdělávacími programy bývalé ZŠ, ZVŠ a speciální ZŠ. Dále se zde nachází kabinety, hygienické zázemí, jídelna, tělocvična, posilovna a venkovní sportoviště.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
>
>
>