Charakteristiky vlastností požární odolnosti požárních uzávěrůVKV-MARKET, spol. s.r.o. je specialistou na dodávku a montáž protipožárních ocelových dveří a stěn aby jste mohli chránit svůj domov, kancelář či velkosklad proti ohni a jeho ničivým účinkům.

Charakteristika požární odolnosti od firmy VKV-MARKET, spol. s.r.o.

Požární odolnost je schopnost konstrukce odolávat účinkům požáru. Je vyjádřena dobou v minutách, po kterou může být stavební konstrukce vystavena teplotám vznikajících při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce.

Symbol R / kriterium nosnosti:
Týká se únosnosti a stability prvků s proměnným zatížením ( stropy, střechy ), jednak osově zatížených prvků ( stěny, sloupy ), netýká se požárních uzávěrů – výplně otvorů jsou staticky nezatížené konstrukce.

Symbol E / kriterium celistvosti:
Konstrukce vykazuje funkci odolávat působení požáru z jedné strany, bez přenosu požáru na neexponovanou stranu v důsledku průniku plamenů nebo horkých plynů. Můžou způsobit vznícení na neexponovaného povrchu, nebo jakéhokoliv materiálu ležícího v jeho blízkosti.
Tři parametry :
-trhliny či otvory přesahující stanovené rozměry
-vznícení bavlněného polštářku
-souvislé hoření na neexponované straně

Symbol I / izolační schopnosti:
Nárůst teploty na neexponovaném povrchu max. na 140 0C nad průměrnou počáteční teplotu.

Symbol W / radiace:
Časový úsek- doba po níž maximální hodnota radiace na neexponovaném – neohřívaném povrchu nepřekročí tok energii W = 15, 0 kW/m2

Symbol C / samo-zavírání:
Schopnost se automaticky zavírat a tak uzavřít otvor. uplatňuje se u prvků běžné uzavřených, které se musí automaticky uzavřít po každém otevření, dále u prvků běžně otevřených, které uzavřou v případě požáru.

Symbol S / kouřotěsnost:
Schopnost prvku snížit nebo zamezit pronikání kouře z jedné strany prvku na druhou, použitím kouřového těsnění instalovaného do okrajů rámu nebo dveřních křídel.

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 202/1999 Sb. je povinností výrobce svůj výrobek tj. požární dveře, kouřotěsné dveře a kouřotěsné požární dveře řádně označit písmennou značkou o výšce písma nejméně 5 mm. Značení se provádí na každém jednotlivém výrobku ( tj. na dveřních křídlech, rámech ) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří na stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu životnosti výrobku.

V případě použití skleněné požární výplně je nutno tuto výplň označit shodnou značkou požární odolnosti jaká je stanovená pro celý požární uzávěr, dále je nutno vyznačit tloušťku skla, a to na ploše skla.Zadavatelem microsite je firma 

VKV-MARKET, spol. s r.o.Kontaktujte nás
captcha

Související microsite
Automatický hasicí systém pro autobusy a nákladní automobily - dodávka, instalace

Tertec, spol. s r. o. www.tertec.cz

Automatický hasicí systém pro autobusy a nákladní automobily - dodávka, instalace

Společnost Tertec s.r.o. zajišťuje dodávky a instalaci automatických hasicích systémů BlazeCut pro autobusy a nákladní automobily.


Vchodové, balkonové, terasové dveře - plastové, hliníkové posuvné dveře HS portál

Fajn Okna Morava s.r.o. Dodavatel oken, dveří Kroměříž

Vchodové, balkonové, terasové dveře - plastové, hliníkové posuvné dveře HS portál

Fajn okna Morava Kroměříž, to je kvalita a styl pro váš domov. Moderní řešení v podobě zdvižně-posuvných dveří HS portál - plastové, hliníkové. Mnoho variant vchodových, balkonových, terasových dveří.


Ochrana Vašeho domova před požárem - kontrola a instalace požárních ucpávek

PB Alfa, s.r.o. Požární ochrana a BOZP Brno

Ochrana Vašeho domova před požárem - kontrola a instalace požárních ucpávek

PB Alfa, sro, je specialistou na kontrolu a instalaci požárních ucpávek v Brně a Praze. Firma se zabývá technicko - organizačními činnostmi v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce (BOZP).


Prodej a montáž plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří, střešní okna

VIKO stavební a montážní s.r.o.

Prodej a montáž plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří, střešní okna

Objevte kvalitu oken a dveří s VIKO stavební a montážní s.r.o.


Servis a revize hasících přístrojů, kontroly a plnění tlakových lahví plynem CO2

HTB - Požární ochrana a.s.

Servis a revize hasících přístrojů, kontroly a plnění tlakových lahví plynem CO2

Komplexní služby spojené s hasícími přístroji, servis, prodej, revize, kontroly a plnění tlakových lahví plynem CO2, zajišťuje společnost HTB – Požární ochrana a.s. v Ostravě a v Jihlavě.