Zadavatelem microsite je firma Hanko CZ, s.r.o.Přeprava dřeva Prachatice

Společnost Hanko CZ s.r.o. se sídlem u Prachatic provozuje přepravu dřeva s pomocí moderní techniky, která je šetrná ke kořenovým systémům stromů a okolní krajině.Přeprava a přibližování vytěženého dřeva bez zbytečné devastace okolí a kořenových systémů stromů je zásluhou společnosti Hanko CZ s.r.o. se sídlem nedaleko Prachatic, která díky využití moderní techniky minimalizuj negativní dopady těžby dřeva na krajinu.

K přepravě dřeva s využívají lanové systémy a pásové vyvážecí soupravy, které i na měkčích terénech odvádějí šetrně svou práci bez zátěže pro kořenové náběhy stromů.

Máte-li dotazy k přepravě dřeva, k používané technice nebo k těžbě dřeva v Národním parku Šumava, neváhejte kontaktovat společnost Hanko CZ s.r.o.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Těžba dřeva Národní park Šumava

Těžba dřeva Národní park Šumava

Díky modernímu vybavení stroji, které jsou šetrné ke kořenovým náběhů, provozuje společnost Hanko CZ s.r.o. se sídlem nedaleko Prachatic těžbu dřeva v Národním parku Šumava.


Lesnické práce Prachatice

Lesnické práce Prachatice

Těžbu, manipulaci, přiblížení dřeva a další lesnické práce s minimem negativních dopadů na životní prostředí nabízí společnost Hanko CZ s.r.o. se sídlem nedaleko Prachatic.
>
>