Zpracování, vyřízení žádosti a získání dotace z OPŽP – operační program životního prostředí

Díky zkušenostem se zpracováním a vyřízením žádosti operačního programu životního prostředí Vám společnost E-expert spol., s.r.o. v Praze pomůže získat dotaze z OPŽP.


Vyřízení žádosti dotace z OPŽP Praha
Chcete se podílet na zlepšení kvality prostředí pro život obyvatel? Společnost E-expert spol., s.r.o., s pobočkou v Praze, Vám pomůže při zpracování žádosti o dotace z operačního programu životního prostředí (OPŽP).

Poskytujeme komplexní konzultační podporu v procesu získání dotace OPŽP ve dvou prioritních osách:
- Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech – Prioritní osa 2
- Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika – Prioritní osa 3

Dále klientům poskytujeme odbornou technickou podporu v těchto oblastech:
- zpracování rozptylových studií (držitel autorizace MŽP)
- zpracování analýzy souladu projektu s Prioritní osou (držitel autorizace MŽP)
- zpracování studií proveditelnosti u projektů zaměřených na ochranu ovzduší
- zpracování odborných posudků dle zákona o ochraně ovzduší (držitel autorizace MŽP)

Využijte naše bohaté zkušenosti, které máme se zpracováním žádostí o podporu z OPŽP a přidejte se k naším spokojeným zákazníkům, kteří se k nám rádi vracejí.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY

Vypracování posudků vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence – EIA a IPPC

Vypracování posudků vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence – EIA a IPPC
Komplexnímu posouzení a vypracování posudků vlivů staveb na životní prostředí EIA a problematice integrované prevence IPPC se věnuje společnost E-expert, spol. s.r.o. Praha.

Program na ochranu ovzduší – vypracování rozptylové studie a odborného posudku

Program na ochranu ovzduší – vypracování rozptylové studie a odborného posudku
Na zpracování rozptylových studií, odborných posudků, a tvorbou dokumentů zaměřených na ochranu ovzduší se specializuje společnost E-expert, spol. s.r.o. v Praze.
Kontaktujte nás
WEBOVÁ STRÁNKA E-expert, spol. s.r.o.
WEBOVÁ STRÁNKA
E-expert, spol. s.r.o.
e-expert.eu
Adresa

Adresa

Na Pankráci 30
Praha 4 140 00

info@e-expert.eu
+420 596 124 070


Najdete nás také zde:

ARES
captcha