Zadavatelem microsite je firma Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.Vývoz septiků, likvidace znečištěné splaškové vody na ČOV

Vývoz septiků a jímek fekálním vozem na Nymbursku, likvidaci znečištěné splaškové vody a odpadních vod na ČOV realizuje společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.


Vlastníte budovu, která není napojena na veřejnou kanalizaci? Pokud ano, tak pravděpodobně jsou odpadní vody z objektu odváděny do septiku, jímky nebo žumpy. Ten je zapotřebí pravidelně vyvážet. S tím Vám pomůže naše společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Specializujeme se na vývoz septiků, odvoz odpadních a splaškových vod z domů, chat či firemních objektů na Nymbursku. Odvoz fekálií provádíme čistícím vozem s maximálním objemem 5 m3. Jsme schopní odčerpat septik ve vzdálenosti až 15 m. Odčerpané znečištěné vody odvážíme na likvidaci na ČOV.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
>
>
>