Zadavatelem microsite je firma AWT Rekultivace a.s.Demolice, zemní práce, rekultivační služby Havířov, OstravaAWT Rekultivace a.s. dříve OKD Rekultivace, a.s se zabývá činností:
- demolice - šachetní budovy, rodinné domy
- rekultivačně asanační služby - odstraňování následků těžby uhlí,
odstranění poklesové kotliny, likvidace staré kalové nádrže, úprava
odvalů, sanace staré ekologické zátěže, rekultivace skládek
- zemní práce
- údržba pozemků, zeleně, kácení stromů, údržba lesních porostů,
zahradnické služby, sadové úpravy
- ukládání, přeprava, zneškodňování odpadu.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Projekční činnost – projekty rekultivace, skládek, ekologických staveb, ...

Projekční činnost – projekty rekultivace, skládek, ekologických staveb, ...

Společnost AWT Rekultivace a.s. provádí projekční práce, zaměřující se na projekty skládek, rekultivace, ekologických staveb, ochrany přírody, kanalizace a další. Působí v okolí Ostravy a Havířova.


Likvidace starých ekologických zátěží, odpady, skládky, recyklace a ...

Likvidace starých ekologických zátěží, odpady, skládky, recyklace a ...

Na likvidaci starých ekologických zátěží, na skladování odpadů, recyklaci stavebních odpadů a na dekontaminaci se zaměřuje společnost AWT Rekultivace a.s., Havířov, Ostrava.


Profesionální demoliční práce – demolice staveb, domů, mostů, ocelové ...

Profesionální demoliční práce – demolice staveb, domů, mostů, ocelové ...

Demolicí průmyslových staveb, domů, mostů, ocelových konstrukcí a dále i recyklací stavební suti se zabývá společnost AWT Rekultivace a.s. nejen v okolí Ostravy a Karviné, ale i v dalších okresech.


Zneškodňování, využívání odpadů, dekontaminace, recyklace

Zneškodňování, využívání odpadů, dekontaminace, recyklace

Likvidace ekologických zátěží, rekultivace pozemků, provoz skládky, dekontaminačního střediska, recyklaci stavebních odpadů realizuje AWT Rekultivace a.s., Havířov.