Zadavatelem microsite je firma Poliklinika BorDomácí péče Poliklinika Bor

Domácí péče Polikliniky Bor je určena pacientům, kteří nemusí být s pomocí a péčí kvalifikovaného zdravotnického personálu hospitalizováni a mohou zůstat ve vlastním sociálním prostředí.Pacientům bez jakéhokoliv věkového omezení je po posouzení jejich zdravotního stavu na doporučení lékaře určena domácí péče, kterou poskytuje odborně vyškolený zdravotnický personál Polikliniky Bor.

Cílem domácí péče je předejít hospitalizaci pacienta, který tam může s pomocí pobývat v důvěrně známém prostředí. Mezi úkony domácí péče, které hradí pojišťovna, náleží podávání léků včetně injekční formy, zaučování v aplikaci inzulínu, měření tlaku (eventuelně EKG), odběry krve, moče a výtěrů k laboratorním vyšetřením, převazy a ošetření po operacích, bércových vředů, proleženin nebo manipulace se stomickými pomůckami či rehabilitace.

Veškeré informace k domácí péči a podmínkám pro splnění nároku na tuto službu žádejte u Polikliniky Bor.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Pečovatelská služba Poliklinika Bor

Pečovatelská služba Poliklinika Bor

Cílem a náplní práce Pečovatelské služby Polikliniky Bor je poskytnout terénní nebo ambulantní péči obyvatelům města, kteří jsou znevýhodněni zdravotním postižením nebo vysokým věkem.


Poliklinika, zdravotnické zařízení, ambulance, město Bor, okres Tachov

Poliklinika, zdravotnické zařízení, ambulance, město Bor, okres Tachov

Komplexní zdravotní péči o pacienty – preventivní i léčebnou – v mnoha oblastech ambulantních zdravotnických služeb poskytuje Poliklinika Bor ve městě Bor, okres Tachov.


Poliklinika Bor

Poliklinika Bor

Ordinace praktických, dětských i závodních lékařů a ostatní ambulantní služby jako zubní lékaře a poradnu pro těhotné, oční či diabetologické oddělení naleznete na Poliklinice Bor.
>
>