Zadavatelem microsite je firma E-expert, spol. s.r.o.Vypracování posudků vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence – EIA a IPPC

Komplexní posouzení a vypracování posudků vlivů staveb na životní prostředí EIA a problematice integrované prevence IPPC se věnuje společnost E-expert, spol. s.r.o. Praha.Potřebujete vypracovat posudky vlivů Vaší stavby, ať už nové nebo stávající, na životní prostředí? Nevíte si rady s veškerou potřebnou dokumentací? Hledáte firmu, která komplexně posoudí veškeré vlivy staveb na životní prostředí?

Oslovte firmu E-expert, spol. s.r.o. v Praze a my Vám rádi poradíme, vypracujeme potřebné posudky EIA i IPPC při přípravě i realizaci Vaších záměrů.

EIA je proces posuzování vlivů staveb na životní prostředí a obvykle je prvním posudkem environmentálních vlivů nového projektu.

IPPC, nebo-li integrovaná prevence představuje komplexní posouzení vlivů nové nebo stávající stavby na životní prostředí. Tyto vlivy se posuzují při přípravě na žádost o vydání nebo změny integrovaného povolení. Vlivy zařízení na životní prostředí se porovnává jako celek a je i přihlíženo na snahu provozovatele snižovat své negativní dopady na životní prostředí.

Vypracujeme Vám všechny potřebné dokumenty – rozptylové studie, hlukové studie, plán opatření pro případy havárie o vodách, odborný posudek dle zákona o ochraně ovzduší atd.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
>
>