Zadavatelem microsite je firma Ing. Jitka Tomisová EKOTECHNIKA OSTRAVA


Měření emisí, látek v ovzduší, ekologizace lakoven, kotlů Ostrava


Firma Ekotechnika Ostrava nabízí:
- autorizované měření látek znečišťujících ovzduší u technologických a energetických zdrojů:
- plynové kotle, kotle na dřevo, cyklonové odlučovače, šachtové pece, čerpací stanice pohonných hmot, lakovny, zinkovny, tiskárny
- návrh a realizace opatření, která vedou ke snižování emisí pod limity.
Zpracováváme odborné posudky nových investic, úprav a změn, např.pro dotační tituly.
Provádíme laboratorní rozbory - kontrola dodržení emisních limtů.
Měříme doprovodné vzduchotechnické parametry a spotřebu tlakového vzduchu.
Působíme i v oblasti ekologických služeb, ekologizační dodávky, úpravy technologií, měření účinnosti spalovacích zdrojů:
- ekologizace kotlů
- ekologizace lakoven, odmašťoven (instalace emisního filtru a vzduchotechniky).

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Profesionální rozbor prachu - analýza kvality spalování v palivové laboratoři

Profesionální rozbor prachu - analýza kvality spalování v palivové laboratoři

Profesionální rozbor prachu pro Vás zajišťuje společnost Ing. Jitka Tomisová Ekotechnika se sídlem v Ostravě. Analýzu kvality spalování provádíme v palivové laboratoři.


Emisní limity, měření, rozbor prachu, paliva, akreditovaná laboratoř

Emisní limity, měření, rozbor prachu, paliva, akreditovaná laboratoř

Měření emisí i rozbor prachu a paliva provádí v akreditované laboratoři společnost Ing. Jitka Tomisová Ekotechnika v Ostravě, která se specializuje na ekologické služby.


Kontroly, ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů

Kontroly, ekologizace a autorizované měření emisí z kotlů

Společnost Ekotechnika v Ostravě nabízí svým zákazníkům řešení ke snižování emisí z kotlů. Provádíme kontroly, ekologizace a následné autorizované měření emisí z kotlů.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>