Jednoletá a dvouletá praktická škola s bezbariérovým přístupem vhodná i pro zdravotně postižené žáky

Plést košíky, šít, pracovat s počítačem i se dřevem se žáci naučí na vzdělávací instituci Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458. Moderně vybavená škola s posilovnou i PC učebnou.Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 je jednoletá a dvouletá praktická škola s bezbariérovým přístupem vhodná i pro zdravotně postižené žáky. Naše vzdělávací instituce nabízí vzdělání dívkám a chlapcům, kteří jsou absolventi speciálních a praktických základních škol. Naučíme děti pracovat s papírem, keramikou, s počítačem i se dřevem, žáci si osvojí techniku šití i pletení košíků. Jsme moderně vybavená škola s posilovnou, tělocvičnou a několika odbornými učebnami, díky kterým můžeme učivo prezentovat názorněji a pro žáky zajímavější formou. Součástí naší školy je možnost ubytování v internátu hotelového typu, který žákům zajišťuje možnost celodenního stravování přímo v areálu školy.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY
>
>