Studium na střední škole - Obchodní akademie otevírá 4 zaměření středoškolského studia

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín otevře ve školním roce 2021/2022 čtyři studijní zaměření pro žáky. Středoškolské studium je ukončené maturitní zkouškou.Volba oboru středoškolského studia je důležitým mezníkem v životě. Pro žáky ZŠ, kterým je blízký studijní obor obchodní akademie, je skvělou možností studium na střední škole - Obchodní akademie Tomáše Bati ve Zlíně, protože umožňuje žákům zvolit si své studijní zaměření z oblasti financí, ekonomiky, cestovního ruchu nebo mezinárodního obchodu.

Maturitní obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie.
Ve školním roce 2021/2022 se otevřou 4 třídy.

Zaměření:
- finance a daně
- podniková ekonomika
- cestovní ruch
- mezinárodní obchod.

Historie střední školy sahá až do 30. let minulého století. Za dobu své existence zde úspěšně zakončilo studium téměř 12 000 absolventů. Po úspěšném složení maturitní zkoušky zde mohou žáci také pokračovat ve studiu na vyšší odborné škole v oboru Účetnictví a finanční řízení nebo Marketing pro střední stupeň řízení.

Absolventi školy nachází uplatnění v malých a středních podnicích, ale i ve velkých akciových společnostech, veřejné správě i peněžních ústavech.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Obchodní akademie Zlín zve na den otevřených dveří - informace o studiu ...

Obchodní akademie Zlín zve na den otevřených dveří - informace o studiu ...

Zveme všechny uchazeče na den otevřených dveří na naší škole, Obchodní akademii Tomáše Bati ve Zlíně. Dozvíte se informace o studiu, seznámíte se s našimi učiteli a prohlédnete si prostředí školy.


Přijímací řízení na VOŠE bez zkoušek - studium na Vyšší odborné škole ...

Přijímací řízení na VOŠE bez zkoušek - studium na Vyšší odborné škole ...

Vyšší odborná škola ekonomická Zlín pořádá přijímací řízení pro rok 2021/2022. Přijímací řízení na VOŠE Zlín probíhá bez zkoušek. Rozšiřte si vzdělání a zvolte studium u nás.