Microsite byla vložena dne:22.10.2018
ID microsite: 135376, počet zhlédnutí:  11

Základní škola v Praze, sportovní třídy a výuka cizích jazyků

Základní devítiletá škola Marjánka v Praze Břevnově se sportovními třídami, fotbal, gymnastika, evropskými třídami s kvalitní výukou cizích jazyků, angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny.

Základní devítiletá škola Marjánka v Praze, sportovní třidy, fotbal, sportovní gymnastikaZákladní školy Marjánka, Praha 6, kvalitní výuka cizích jazyků, angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštinyZákladní škola v Praze, sport, cizí jazyky, výměnné pobyty, zájezdy

V dnešní době je kvalitní základní vzdělání spolu se jedním či více cizích jazyků již nutností. Pokud takové vzdělání chcete dopřát i svým dětem, přihlaste je do Základní školy Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52. V naší devítileté ZŠ poskytujeme klasické základní vzdělání s možností rozšířené výuky sportu, především fotbalu a gymnastiky, a výuky cizích jazyků. Žáci ve standartních třídách mají angličtinu od první třídy a v šesté třídě přibývá další světový jazyk s možností výběru z němčiny, francouzštiny a ruštiny. Zřizujeme i evropské třídy, ve kterých mají děti intenzivní výuku jazyků. Na škole je možnost navštěvovat anglickou družinu a účastnit se výměnných pobytu z anglicky a německy mluvících zemí.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, tělesné a hudební výchovy, Praha

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, tělesné a hudební výchovy, ...

Základní škola Marjánka s rozšířenou výukou cizích jazyků, tělesné výchovy se zaměřením na gymnastiku či kopanou, hudební výchovy v Praze 6.

Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52