Vzdělávací program MŠ Smolkova – spokojené děti, úzká spolupráce s rodinou

Spokojené děti, které se těší každý den do školky na kamarády a učitelky, to jsou cíle vzdělávacího programu MŠ Smolkova v Praze.Školní vzdělávací program MŠ Smolkova v Praze si klade za cíl vytvořit dětem útulné prostředí plné porozumění, kam se budu každý den těšit na kamarády a na učení nových dovedností.

Provázanost spontánních i výukově řízených aktivit zajistí nejen příjemnou atmosféru, ale osvojení si mnoha dovedností a poznatků s přihlédnutím k individuálním schopnostem každého dítěte a jeho osobnosti.

Podporováním zvídavosti dětí a spoluprací s rodiči podporuje vzdělávací program MŠ Smolkova získávání osobní samostatnosti dětí.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Základní a mateřská škola Praha - Kamýk, školní jídelna, družina, zahrada

Základní a mateřská škola Praha - Kamýk, školní jídelna, družina, zahrada

Devítiletá základní a mateřská škola Smolkova Praha – Kamýk s rozlehlou školní zahradou, poskytuje předškolní a základní školní vzdělání, provozuje školní jídelnu, družinu.
>
>