Microsite byla vložena dne:09.09.2018
ID microsite: 130929, počet zhlédnutí:  17
Zadavatelem microsite je firma

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí

Zajištění kvality dodávané vody, čištění a odvádění odpadních vod

Kvalitní zásobování a dodávání pitné vody, úprava vod, stanovení vodného a stočného, čištění a odvádění odpadních vod, správu sítí vykonává Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice.

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice, správa a rozvoj kanalizací a čističek odpadních vodSvazek vodovodů a kanalizací měst a obcí,kanalizace, odvádění a čištění odpadních vodSvazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, Boskovice, sdružení obcí, kvalita vod, vodné, stočné

Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí je dobrovolné sdružení 76 obcí na Boskovicku. Spojení těchto obcí vzniklo v roce 1993 s účelem zajistit kvalitní zásobu pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, rozšíření a zdokonalování vodovodních sítí, kanalizací a čističek odpadních vod. Uživatelům dodáváme pitnou vodu, kterou čerpáme ze 199 jímacích objektů vod na 84 vodních zdrojích a dále upravujeme v pěti úpravných a třech odkyselovacích stanicích vod. Ve správě máme 14 ČOV do kterých přitéká a čistí se odpadní voda z cca 277 km kanalizačního potrubí. V naší činnosti je dále pak zahrnuto stanovování vodného a stočného v daném období a koncepce rozvoje.


DALŠÍ MICROSITE FIRMY