Zadavatelem microsite je firma PROSTOR a.s.Vnitřní a venkovní úklidy na území hl. města Prahy – celoročně a pečlivě

O pravidelný vnitřní i venkovní úklid v letním i zimním období se celém území hl. města Prahy se stará společnost PROSTOR a.s.Pořádek ve městě je jednou z hlavních vizitek fungování společnosti, avšak také jeden z nejméně snadných úkolů. O úklid vnitřních i venkovních prostor na rozlehlém území hlavního města Prahy se pravidelně stará společnost PROSTOR a.s.

S technickým vybavením zajišťujeme vnitřní a venkovní úklid území Prahy jak v zimním, tak v letním období, staráme se o blokové čištění, strojní metení a zametání chodníků, čištění kanalizačních vpustí, sečení trávy, zalévání veřejné i neveřejné zeleně nebo posyp komunikací za nepříznivého počasí.

Díky společnosti PROSTOR a.s. a úklidu vnitřních i venkovních prostor je v Praze čisto.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Údržba zeleně Praha – profesionálně a odborně

Údržba zeleně Praha – profesionálně a odborně

K údržbě zeleně na území hlavního města Prahy disponuje společnost PROSTOR a.s. nejen profesionální technikou, ale také odborně připraveným personálem.


Komunální a úklidové služby, údržba zeleně, Praha a okolí

Komunální a úklidové služby, údržba zeleně, Praha a okolí

V oblasti letní i zimní udržby komunikací, úklidu chodníků, sečení trávy, kácení stromů i úklidových prací v domácnosti i veřejných prostorách Vám své služby nabízí společnost PROSTOR a.s.
>
>