Zadavatelem microsite je firma KMT International, s.r.o.Odborné poradenství v oblasti norem a předpisů BOZP, školení bezpečnosti práce

Společnost KMT International s.r.o. se sídlem v Ostravě poskytuje odborné poradenství v oboru BOZP - normy a předpisy BOZP - dále školení bezpečnosti práce i v okrese Nový Jičín a Ostrava - Město.Odborníci z KMT International s.r.o. Vám pomohou držet krok se všemi změnami a s novými zákony díky službě odborného poradenství v oblasti norem a předpisů BOZP a zaručíme, že se Vaše firma bude řídit pouze platnými a aktuálními zákonnými předpisy.

Ve firmách poskytujeme i školení bezpečnosti práce a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Zaměstnavatel je povinný zajistit základní úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou dané zákonnými (právními) předpisy ČR a technickými normami. Dále musí zajistit hodnocení a prevenci rizik a školení zaměstnanců o právních předpisech BOZP.

Výběr ze základních zákonných předpisů pro oblast BOZP:
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
- Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Závazných technických norem pro oblast BOZP je nespočet a přehled naleznete na stránkách KMT International s.r.o.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Školení BOZP, dokumentace, poradenství od specialisty na trhu

Školení BOZP, dokumentace, poradenství od specialisty na trhu

Firma KMT International s.r.o. se Vám postará precizně o vytvoření dokumentace, poradenství a školení BOZP. Provedeme Vám celkovou prověrku bezpečnosti práce Vašich pracovišť v okolí Ostravy a Opavy.
>
>