Registrace ochranných známek a značek - v ČR, EU a ve světě

Obraťte se na znaleckou kancelář PATIN ze Zlína. Patentový zástupce a soudní znalec Ing. Zdeněk Kučera Vám zajistí profesionální služby a poradenství v oblasti registrace ochranných známek a značek.Patentový zástupce Ing. Zdeněk Kučera poskytuje služby a poradenství v oblasti registrace ochranných známek, značek a původu výrobků.

Účelem ochranné známky je odlišit výrobky nebo služby stejného druhu, od jiných výrobců.

Ochranná známka je chráněným označením, které se po posouzení zápisné způsobilosti zapisuje do rejstříku známek, vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví.

Díky ochranné známce jste bráněni aby jiné subjekty uváděly na trh výrobky nebo služby pod stejným označením. Je to ochrana výrobků před zneužitím a spotřebitel tímto získává jasné rozlišení mezi podobnými výrobky.

Znalecká kancelář PATIN Vám pomůže s registrací ochranných známek v ČR, EU i ve světě.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Oceňování Know-How, duševního vlastnictví, patentů - ochranné posudky

Oceňování Know-How, duševního vlastnictví, patentů - ochranné posudky

Oceňování Know-How, duševního vlastnictví či patentů realizuje znalecká kancelář PATIN z regionu Zlín. Specializuje se na ochranné posudky i poradenství v tomto oboru.