Zadavatelem microsite je firma SVÚOM s.r.o.


Povrchové opravy materiálů, koroze, ochrana proti korozi.Výuka, školení v oboru koroze a povrchové úpravy materiálů
-posudky v oblasti koroze, povrchové ochrany a úpravy:
-autorizace dle zákona 86/2002 Sb
-OZO dle zákona 76/2002 Sb
-posudky IPPC pro technologie povrchových úprav
-akreditovaná zkušebna dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Poradenství:
-komplexní řešení v oblastí korozní problematiky
-ekologie provozů povrchových úprav
-certifikace výrobků
-provozy povrchových úprav
-lakovny.
Servis:
-monitorování agresivity prostředí
-lakování
-povrchové úpravy
-laboratorní zkoušky, analýzy
-zkoušky atmosférické a v provozních podmínkách
-normy v oboru koroze a povrchových úprav.
Zkušebnictví:
-akreditovaná zkušebna pro povrchové úpravy a korozi.

DALŠÍ MICROSITE FIRMY


Materiálové inženýrství Praha – specialisté na korozní chování kovů

Materiálové inženýrství Praha – specialisté na korozní chování kovů

Sledováním korozního chování kovů v podmínkách průmyslové zátěže se zabývají specialisté na materiálové inženýrství SVÚOM s.r.o. se sídlem v Praze.


Povrchové opravy a úpravy materiálů - korozní inženýrství

Povrchové opravy a úpravy materiálů - korozní inženýrství

Výuka, školení v oboru koroze a povrchové úpravy materiálů: posudky v oblasti koroze, povrchové ochrany a úpravy, autorizace dle zákona 86/2002 Sb, OZO dle zákona 76/2002 Sb, posudky IPPC pro technologie povrchových úprav, akreditovaná ...


Řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav Praha

Řešení problematiky v oblastech koroze, protikorozní ochrany a povrchových úprav Praha

SVÚOM s.r.o. je státní instituce, působící jako akreditovaná laboratoř pro komplexní centralizovaný výzkum a vývoj protikorozních ochran.
>
>
>